Hà Nội

Trịnh Đình Lê Minh

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh: Phim nội hãy gắng lồng ghép giá trị truyền thống

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh: Phim nội hãy gắng lồng ghép giá trị truyền thống

Văn hóa – Giải trí - 22/11/2021 07:58

SKĐS - Trịnh Đình Lê Minh là chủ nhân giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” LHP Việt Nam lần thứ XXII với phim điện ảnh “Bằng chứng vô hình”.