Hà Nội

Triển vọng về phương pháp tự kiểm tra COVID-19 tại nhà

Triển vọng về phương pháp tự kiểm tra COVID-19 tại nhà

Triển vọng về phương pháp tự kiểm tra COVID-19 tại nhà

Thông tin dược học - 15/06/2021 11:45

SKĐS - Một thiết bị y tế có thể giúp tự kiểm tra COVID-19 tại nhà sẽ được bán trên thị trường tại các hiệu thuốc. Nhà phân phối hy vọng sẽ cung cấp đủ cho khách hàng những công cụ chẩn đoán mới này.