Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt - Pháp”

22-08-2016 8:54 AM | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Nhân kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức Cộng hòa Pháp (1946 - 2016), Bảo tàng Hồ Chí Minh (19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội)...

Nhân kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức Cộng hòa Pháp (1946 - 2016), Bảo tàng Hồ Chí Minh (19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) mở triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt - Pháp” từ nay đến tháng 12/2016.

Một số hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh giới thiệu trong triển lãm

Triển lãm chia thành 4 chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu tìm đường cứu nước, đấu tranh cho quan hệ bình đẳng giữa hai nước Việt - Pháp; Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức nước Pháp năm 1946; Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt - Pháp vì hòa bình và chống chiến tranh xâm lược (1945 -1975); Phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt - Pháp theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Qua 200 tư liệu, hiện vật tại triển lãm đã khái quát những đóng góp to lớn của Người trong thời kỳ hoạt động trên đất Pháp và sự nghiệp giải phóng dân tộc.


NHÓM PV VĂN HÓA
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH