Hà Nội

trị tiểu đêm người già

Người già tiểu đêm nhiều cần bổ thận?

Người già tiểu đêm nhiều cần bổ thận?

Thầy giỏi – thuốc hay - 23/02/2019 22:08

SKĐS - Theo Đông y, việc bài niệu là kết quả khí hóa của bàng quang. Bất kể nguyên nhân nào, khi ảnh hưởng đến bàng quang khí hóa thì sẽ xảy ra bài niệu bất thường.