Hà Nội

Trí thông minh nhân tạo

Trí thông minh nhân tạo - Liệu có trở thành bác sĩ?

Trí thông minh nhân tạo - Liệu có trở thành bác sĩ?

Thông tin dược học - 25/01/2019 16:32

SKĐS - Trí thông minh nhân tạo, nói nôm na là trí tuệ của máy móc được tạo ra bởi con người. Trí tuệ này có thể tư duy, suy nghĩ, học hỏi... như trí tuệ con người nhưng xử lý dữ liệu ở mức rộng lớn hơn, quy mô hơn, hệ thống, khoa học và nhanh hơn so với con người.