Trì hoãn tiêm vắc-xin COVID-19: Mối nguy hiện hữu

Trì hoãn tiêm vắc-xin COVID-19: Mối nguy hiện hữu

Trì hoãn tiêm vắc-xin COVID-19: Mối nguy hiện hữu

Thông tin dược học - 20/05/2021 10:01

SKĐS - Khi Hoa Kỳ bắt đầu triển khai tiêm vắc-xin COVID-19, nhiều người ủng hộ và hào hứng, nhưng một số người vẫn còn do dự và muốn đợi để xem liệu có bất kỳ vấn đề sức khỏe lâu dài nào ở những người đã tiêm hay không.