Trẻ được sinh trên taxi xác định nơi sinh thế nào?

Trường hợp trẻ được sinh ra trên phương tiện giao thông như máy bay, tầu thủy, taxi, xe lửa, xe đò… thì khi đi làm giấy khai sinh cho trẻ, việc ghi nơi sinh như thế nào?.

Trường hợp trẻ được sinh ra trên phương tiện giao thông như máy bay, tầu thủy, taxi, xe lửa, xe đò… thì khi đi làm giấy khai sinh cho trẻ, việc ghi nơi sinh như thế nào?.

(Một số bạn đọc)

Trả lời:

Ths Hoàng Kim Chiến, Phó Cục Trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Tư Pháp trả lời: Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch và các văn bản hướng dẫn không quy định chi tiết việc ghi nơi sinh của trẻ trong trường hợp sinh trên phương tiện giao thông, nhưng lại có quy định về việc lập biên bản về tình trạng của người chết trên phương tiện giao thông, trong đó xác định:

Người chỉ huy hoặc điều khiển phương tiện giao thông phải lập biên bản, ngoài chữ ký của người chỉ huy hoặc điều khiển phương tiện giao thông phải có chữ ký của ít nhất hai người cùng đi trên phương tiện giao thông đó, phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, ngày, giờ, tháng, năm chết, địa điểm chết.

Vận dụng Điểm (i) Khoản 1 Điều 22 NĐ 158, đối với người sinh ra trên phương tiện giao thông, thì người chỉ huy điều khiển phương tiện giao thông lập biên bản xác nhận việc sinh, có chữ ký của ít nhất hai người cùng đi trên phương tiện giao thông đó.

Biên bản xác nhận việc sinh thay cho giấy chứng sinh. Trong biên bản ghi rõ tình trạng sinh ra của trẻ: họ, tên, địa chỉ của cha, mẹ, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, địa điểm sinh; tên của trẻ sẽ do người đi đăng ký khai sinh thực hiện tại nơi có thẩm quyền làm thủ tục cấp giấy khai sinh. Nơi sinh được xác lập tại địa điểm lập biên bản tại điểm dừng đầu tiên của phương tiện giao thông đó.

 

 

(Pháp luật Online)

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT