tránh nắng

Các biện pháp phòng ngừa nắng nóng

Các biện pháp phòng ngừa nắng nóng

Đời sống - 15/05/2018 15:02

SKĐS - Cho tới khi tìm ra được biện pháp điều trị đặc hiệu cho nắng nóng, chắc là sẽ rất lâu, thì biện pháp ứng phó tốt nhất đó là phòng ngừa nắng nóng và cấp cứu khi cần thiết.