trái tim in 3D

Mô hình tim in 3D sinh học hứa hẹn tạo bước ngoặt trong ghép tạng

Mô hình tim in 3D sinh học hứa hẹn tạo bước ngoặt trong ghép tạng

Quốc tế - 02/03/2023 07:56

Các nhà nghiên cứu cho rằng in tim sinh học 3D trong tương lai sẽ hỗ trợ bác sỹ xác định chính xác thiết bị cấy ghép tim phù hợp với bệnh nhân cần phẫu thuật hoặc cấy ghép.