trắc bá

Cây trắc bá làm thuốc

Cây trắc bá làm thuốc

Thầy giỏi – thuốc hay - 19/07/2019 18:43

SKĐS - Trắc bá là loại cây thường được trồng làm cảnh trong sân nhiều chùa, viện, đình, đền, lăng tẩm...