tra cứu thông tin bảo hiểm y tế

Cách tra cứu thông tin bảo hiểm y tế ai cũng cần biết

Cách tra cứu thông tin bảo hiểm y tế ai cũng cần biết

Y tế - 11/02/2023 12:19

SKĐS - Người dân cần biết cách tra cứu thông tin bảo hiểm y tế để chủ động nắm được quá trình tham gia, thụ hưởng, thời hạn sử dụng thẻ BHYT…