Hà Nội

Tp. Long Xuyên

TP. Long Xuyên giới nghiêm thời gian người dân ra đường

TP. Long Xuyên giới nghiêm thời gian người dân ra đường

Thời sự - 26/07/2021 19:05

SKĐS - Từ 26/7 đến hết ngày 01/8, sau 18 giờ mỗi ngày đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, người dân trên địa bàn TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) không được phép ra đường trừ trường hợp cấp cứu, công vụ hoặc theo yêu cầu điều phối đề phòng chống dịch.