TP. Hồ Chí Minh đề xuất điều chỉnh tối đa khung giá dịch vụ y tế

11-12-2019 1:50 PM | Xã hội

SKĐS - “Việc áp dụng tối đa khung giá dịch vụ y tế sẽ góp phần thúc đẩy ý thức tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) của người dân, giúp người dân thấy được lợi ích, tầm quan trọng và ý nghĩa để tham gia, đảm bảo chủ trương tiến tới BHYT toàn dân, làm quỹ BHYT bền vững hơn”.

Đó là đánh giá được nêu trong tờ trình Nghị quyết về việc quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước tại TP.Hồ Chí Minh vừa được UBND TP.Hồ Chí Minh trình bày trước HĐND Thành phố.

Theo nội dung tờ trình, nếu được HĐND thông qua, TP. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện 100% mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám, chữa bệnh nhà nước quy định tại Thông tư số 31 năm 2018 (quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh), được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 14 năm 2019 của Bộ Y tế.

TP.HCM đang đề xuất điều chỉnh tối đa giá dịch vụ y tế.

TP.HCM đang đề xuất điều chỉnh tối đa giá dịch vụ y tế.

Theo đó, các giường bệnh, trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh và các  trung tâm y tế huyện thực hiện các chức năng phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh đã được xếp hạng sẽ áp dụng mức giá của bệnh viện tương đương. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV.

Các phòng khám đa khoa khu vực, trường hợp được cấp giấy phép hoạt động bệnh viện hoặc thuộc trường hợp quy định tại Nghị định 155 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế hoặc chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú thì áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV. Nếu trường hợp được Sở Y tế quyết định có giường lưu thì áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa, thuộc loại 3 của bệnh viện hạng IV và số ngày thanh toán tối đa 3 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu.

Trạm y tế xã, phường, thị trấn: mức giá khám bệnh, áp dụng mức giá của trạm y tế xã; mức giá các dịch vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá của các dịch vụ tại phụ lục III. Đối với các trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu thì áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.

Theo tờ trình, mức giá tại Thông tư 14 năm 2019 so với Thông tư 37 năm 2018 không thay đổi cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà chỉ thay đổi mức lương cơ sở tính vào giá dịch vụ từ 1.390.000 đồng sang mức 1.490.000 đồng.

Cụ thể, mức giá khám bệnh, ngày giường tăng bình quân 4,4% và mức giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng bình quân 1,1%. Trong khi đó, so với Thông tư 02 năm 2017, (quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước) mức giá tại Thông tư 14 năm 2019, giá khám bệnh, ngày giường tăng khoảng 13%-15%, mức giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng khoảng 3-4%.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá dịch vụ này sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi người dân, bởi hiện nay tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh chiếm gần 88%. Trong đó, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người trên 80 tuổi, người dân sinh sống ở các xã đảo, huyện đảo, các đối tượng chính sách xã hội đã được Nhà nước mua thẻ BHYT và được BHXH thanh toán chi phí khám, chữa bệnh.

Khi áp dụng tối đa khung giá dịch vụ y tế sẽ tạo sự bình đẳng giữa người có thẻ BHYT và người không có BHYT. Việc làm này sẽ góp phần thúc đẩy ý thức tham gia BHYT của người dân và thấy được lợi ích, tầm quan trọng và ý nghĩa để tham gia, đảm bảo chủ trương tiến tới BHYT toàn dân, làm quỹ BHYT bền vững hơn. Mặt khác do tỷ lệ người chưa tham gia bảo hiểm y tế của TP.Hồ Chí Minh không cao (12,4%) việc tăng giá dịch vụ y tế có thể được kiểm soát an toàn, không ảnh hưởng đến chỉ số tiêu dùng của toàn thành phố.


Minh Mai
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH