Tổng Thanh tra Chính phủ nói gì về vụ ông Trần Văn Truyền?

26-11-2014 3:11 PM | Thời sự

“Là cơ quan cũ của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, chúng tôi cũng sẽ theo dõi việc này để thông tin kịp thời cho báo chí, hoặc có sự phối hợp với các cơ quan chức năng”.

“Là cơ quan cũ của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, chúng tôi cũng sẽ theo dõi việc này để thông tin kịp thời cho báo chí, hoặc có sự phối hợp với các cơ quan chức năng”.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trả lời báo chí bên lề buổi đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 13 vào sáng 26/11 về những sự việc liên quan đến nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nói: Việc thu hồi tài sản nếu được quan tâm, tập trung cao, có những chế tài mạnh mẽ thì sẽ đạt kết quả tốt hơn. Chính vì thế trong thời gian qua, ngoài các giải pháp phòng ngừa, phát hiện xử lý tham nhũng thì vấn đề thu hồi tài sản cũng được đề cập, nhất là việc thu hồi tài sản các vụ án tham nhũng sau khi xét xử và các bản án có hiệu lực pháp luật.

Ông Huỳnh Phong Tranh cho biết: Tỉnh ủy Bến Tre và Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của ông Trần Văn Truyền

Theo báo cáo của Cục chống tham nhũng – Thanh tra Chính phủ thì việc thu hồi tài sản mới chỉ đạt 22,3% so với tài sản thiệt hại do tham nhũng. Tại sao việc thu hồi tài sản lại có kết quả thấp như vậy, thưa ông?

Việc này có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, một số vụ án do kéo dài thời gian xử lý vụ án cho nên tài sản bị tẩu tán. Thứ hai, khâu giám định mất thời gian nên tài sản bị hư hao, mất mát khá nhiều. Thứ ba, do chế tài chưa được mạnh khiến việc thu hồi tài sản cũng chưa mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên việc thu hồi tải sản trong năm 2014 đã có một bước tích cực. Chúng tôi hi vọng cuộc đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 13 này sẽ đề ra các giải pháp, từ đó hoạch định chủ trương, chính sách để việc thu hồi tài sản càng ngày càng có hiệu quả hơn.

Liên quan đến tài sản của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, theo ông công tác thu hồi tài sản được thực hiện ra sao sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương?

Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền là cán bộ thuộc diện Ban bí thư quản lý. Sau khi Ban bí thư chỉ đạo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận và thông báo.

Việc thu hồi tài sản của ông Trần Văn Truyền mà vừa qua báo chí đưa tin, đã được các cơ quan chức năng tiến hành một cách kịp thời. Qua theo dõi chúng tôi thấy các cơ quan chức năng đã tích cực thực hiện việc này.

Chúng tôi tin tưởng việc này sẽ được thực hiện tốt và mang lại kết quả tốt trong thời gian sắp tới.

Sau khi thu hồi tài sản, bước tiếp theo sẽ xử lý như thế nào đối với trường hợp của ông Trần Văn Truyền?

Về việc xử lý, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là giao cho Tỉnh ủy Bến Tre và Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo các quy định của Đảng, Nhà nước.

Là cơ quan cũ của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, chúng tôi cũng sẽ theo dõi việc này để thông tin kịp thời cho báo chí, hoặc có sự phối hợp với các cơ quan chức năng.

Từ các vi phạm đã nêu, theo ông vụ việc của ông Trần Văn Truyền có dấu hiệu tham nhũng không?

Cái này phải theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra thì ông Truyền có dấu hiệu vi phạm tài sản và chế độ chính sách của nhà nước thôi.

Xin cảm ơn ông!

“Ông Trần Văn Truyền vi phạm ra sao phải theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra thì ông Truyền có dấu hiệu vi phạm tài sản và chế độ chính sách của nhà nước thôi” – ông Huỳnh Phong Tranh.

 

 


Ý kiến của bạn