Tổng Hội Y học Việt Nam: Tăng cường vai trò, hiệu quả tham gia xây dựng chính sách ngành Y tế

06-09-2018 4:53 PM | Tin nóng y tế

SKĐS - Tổng hội Y học Việt Nam luôn nâng cao vai trò tư vấn, phản biện, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; Thực hiện chương trình giám sát việc chấp hành pháp luật tại các cơ sở y tế tư nhân đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế tổ chức đánh giá chất lượng bệnh viện theo tiêu chí của Bộ Y tế và công bố chất lượng bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên - Chủ tịch Hội Y học Đông Nam Á - Chủ tịch Hội Y học Việt Nam cho biết: Trải qua 60 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Tổng Hội đã quy tụ được giới thầy thuốc có kinh nghiệm trong chuyên môn và quản lý của ngành y. Tổng hội Y học Việt Nam luôn tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức và phát triển, nâng cao vai trò của Tổng hội trong công tác tư vấn, phản biện, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; Thực hiện chương trình giám sát việc chấp hành pháp luật tại các cơ sở y tế tư nhân đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế tổ chức đánh giá chất lượng bệnh viện theo tiêu chí của Bộ Y tế và công bố chất lượng bệnh viện.

Đặc biệt, Tổng hội Y học Việt Nam cũng luôn tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; Chủ động phối hợp với Bộ Y tế xây dựng bộ công cụ để tổ chức giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt dùng thuốc Việt”; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, phản biện giám định xã hội...

PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên - Chủ tịch Hội Y học Đông Nam Á- Chủ tịch Hội Y học Việt Nam

Chính vì vậy, Tổng hội Y học Việt Nam và Công ty Pharma Group đã ký biên bản ghi nhớ Tăng cường vai trò và hiệu quả tham gia công tác xây dựng chính sách ngành Y tế.

PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên cho biết: Để tăng cường vai trò hợp tác và đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng chính sách trong lĩnh vực Y tế một cách hiệu quả, khả thi và bền vững, Tổng hội Y học Việt Nam và Pharma Group tổ chức Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp hoạt động.

Bác sĩ Lynette Moey – Phó Chủ tịch Pharma Group

Tại Lễ ký kết, bác sĩ Lynette moey – Phó Chủ tịch Pharma Group chia sẻ: Hiện tai, Việt Nam đang ở trong một thời điểm rất quan trọng. Những chính sách của chính phủ Việt Nam liên quan tới Y tế, mua sắm trang thiết bị, đầu tư vật tư Y tế sẽ định hình nền Y tế Việt Nam phát triển theo hướng nào: Một nền Y tế mang tính phát minh, nghiên cứu hay nền Y tế tập trung vào công tác khám chữa bệnh, lấy người bệnh là trọng tâm….  Và chính tại thời điểm quan trọng này, Tổng Hội Y học Việt Nam là cơ quan được giới chuyên môn và Chính phủ Việt Nam rất coi trọng vai trò tư vấn, giúp hoạch định các chính sách Y tế Việt Nam, hành lang pháp lý về Y tế Việt Nam.

 

Video: Lễ ký kết "Biên bản ghi nhớ tăng cường vai trò và hiệu quả tham gia công tác xây dựng chính sách ngành Y tế" giữa Tổng Hội Y học Việt Nam và Pharma Group chiều ngày 5/9


Thanh Loan
Ý kiến của bạn