tổng cục khí tượng thủy văn

Hiến máu cứu người - Hành động thiết thực

Hiến máu cứu người - Hành động thiết thực

Thời sự - 24/03/2018 11:35

Với tinh thần và nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng, ngay trong sáng ngày 23/3 đã có hơn 100 cán bộ, viên chức, đoàn viên thanh niên các đơn vị tham mưu và nghiệp vụ trực thuộc Tổng cục KTTV tại Hà Nội đăng ký hiến máu tình nguyện hiến, có gần 100 đơn vị máu đã được lưu giữ