Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hoá, phản văn hoá...

24-11-2021 8:26 AM | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Sáng 24/11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị.

Sáng 24/11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội với sự tham dự của khoảng 600 đại biểu làm văn hóa. Hội nghị được  tổ chức tại phòng họp Diên Hồng trong tòa nhà Quốc hội  và được kết nối trực tuyến toàn quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Văn hoá toàn quốc. Ảnh Tổ quốc

 

Chưa có tiêu điểm nổi bật
Nhóm PV
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH