Hà Nội

Toàn ngành y tế tích cực đổi mới, kiện toàn sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy

14-08-2020 9:18 AM | Tin nóng y tế

SKĐS - Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ và Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã có kế hoạch rà soát, đổi mới, sắp xếp hệ thống y tế.

Thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị quyết số 20 và Nghị quyết số 21, trong nhiệm kỳ đã triển khai nghiên cứu, xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế quốc gia theo hướng sắp xếp hệ thống y tế theo 3 tuyến chuyên môn, kỹ thuật, tiến tới bỏ phân hạng trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, sắp xếp các BV theo hướng Bộ Y tế chỉ quản lý một số rất ít BV đầu ngành, cho phù hợp với Nghị quyết 20-NQ/TW.

Bộ Y tế thực hiện chuyển một số BV về địa phương quản lý phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phân bố dân cư ở từng vùng, địa bàn; tiếp tục ổn định hệ thống làm công tác giám định pháp y, pháp y tâm thần theo đúng quy định; nghiên cứu hoàn thiện hệ thống kiểm soát bệnh tật ở trung ương và các địa phương; nghiên cứu, xây dựng hệ thống kiểm nghiệm, kiểm định, quản lý, phân phối và đảm bảo chất lượng thuốc, thực phẩm, trang thiết bị thành cơ quan kiểm soát thuốc, thực phẩm, trang thiết bị.

Tính đến nay, hệ thống khám, chữa bệnh đã được thể chế hóa trong dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi; hệ thống kiểm soát bệnh tật (CDC) cơ bản theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, đang xây dựng đề án ở TW; đề án thành lập hệ thống kiểm soát thuốc, thực phẩm, trang thiết bị theo mô hình FDA đang được nghiên cứu xây dựng. Phát triển y tế cơ sở, triển khai thí điểm và nghiên cứu nhân rộng mô hình 26 trạm y tế xã điểm theo nguyên lý y học gia đình với các hoạt động nhằm đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ.

Toàn ngành y tế tích cực đổi mới, kiện toàn sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máyNgành y tế hoàn thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.   Ảnh: Trần Minh

Lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, kiểm tra giám sát việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy ở địa phương, đẩy mạnh sáp nhập các trung tâm làm nhiệm vụ dự phòng tuyến tỉnh thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trung tâm y tế và bệnh viện huyện thành trung tâm y tế đa chức năng, trực tiếp quản lý trạm y tế xã. Đã có 56/63 tỉnh, TP thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh/TP với số đơn vị tuyến tỉnh thực hiện sáp nhập là 266 đơn vị; 555/713 đơn vị cấp huyện tổ chức thực hiện hợp nhất Trung tâm y tế huyện và BV huyện thành Trung tâm Y tế đa chức năng; 44 tỉnh với khoảng 475 đơn vị cấp huyện thực hiện nhập Trung tâm dân số vào Trung tâm y tế huyện.

Về cơ chế quản lý, cả nước đã có 62/63 tỉnh, thành phố quy định trung tâm y tế huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế còn 01 tỉnh (Bình Phước) quy định trung tâm y tế huyện do UBND huyện quản lý; 62/63 tỉnh, thành phố quy định trạm y tế xã là đơn vị y tế thuộc Trung tâm y tế huyện (tỉnh Quảng Ninh do Phòng Y tế quản lý trạm y tế).

Về sắp xếp tổ chức, bộ máy các đơn vị thuộc Bộ: Bộ Y tế đã sắp xếp các phòng trong các vụ, cục, giảm từ 94 phòng xuống còn 59 phòng và giảm khoảng 105 lãnh đạo cấp phòng.

Việc sáp nhập Tạp chí Y học thực hành và Tạp chí Dược học, sáp nhập Báo Sức khỏe&Đời sống với Báo Gia đình và Xã hội đang thực hiện, theo đúng quy định của Chính phủ và quy hoạch báo chí.

Mặc dù sắp hết nhiệm kỳ Chính phủ nhưng Đảng bộ và Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế không có tư duy nhiệm kỳ mà đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Tổng cục Dân số và các tổ chức khác tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu mô hình công tác dân số trong cả nước để đảm bảo mục tiêu dân số gắn với phát triển kinh tế-xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.


Thái Bình
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
;