Hà Nội

tổ covid-19 cộng đồng

Hải Dương chống dịch trong trạng thái bình thường mới 

Hải Dương chống dịch trong trạng thái bình thường mới 

Tin nóng y tế - 01/04/2021 14:08

SKĐS - Từ 0 giờ ngày 01/4/2021, Hải Dương chuyển sang trạng thái bình thường mới, tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa chủ động phòng dịch COVID-19 vừa tích cực khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển KT-XH.