Hà Nội

tổ chức từ thiện

Trương Ngọc Ánh nặng lòng vì chưa thể giúp cộng đồng nhiều hơn

Trương Ngọc Ánh nặng lòng vì chưa thể giúp cộng đồng nhiều hơn

Văn hóa – Giải trí - 04/09/2021 15:05

SKĐS - Trong thời điểm Sài Gòn vẫn là điểm nóng của dịch COVID-19, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có những chia sẻ đáng chú ý.