Hà Nội

Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII

21-12-2020 4:11 PM | Xã hội

SKĐS - Ngày 21/12/2020 Đảng ủy Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện kế hoạch số 04 – KH/ĐU, ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 21/12/2020 Đảng ủy Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tới dự và chủ trì Hội nghị có đ/c Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế, đ/c Vũ Đức Nam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo của Đảng ủy Khối, các đ/c ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, các đ/c cấp ủy viên, đảng viên tham mưu công tác đảng của các đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ Bộ, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, ủy viên các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Bộ và các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ, ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn, ủy viên Ban Thường vụ Đoàn thanh niên cơ quan Bộ Y tế.

Đ/c Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu, quán triệt tại Hội nghịĐ/c Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu, quán triệt tại Hội nghị.

Phát biểu và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đ/c Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh hai nội dung cơ bản của Nghị quyết, đó là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của khóa XXII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, mục tiêu tổng quát là tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng vì mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Trong đó có 7 mục tiêu cụ thể về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị như: Hoàn thiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, tăng cường năng lực quản lý nhà nước về y tế, dân số...; Hoàn thiện tổ chức hệ thống y tế đảm bảo công khai, minh bạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo hướng: Hệ thống kiểm soát bệnh tật theo mô hình CDC; hệ thống quản lý thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, trang thiết bị y tế theo mô hình FDA; hệ thống khám chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế đảm bảo không bị chồng chéo, không phụ thuộc vào vị trí địa lý…; Đổi mới cơ chế tài chính và quản lý đầu tư công, tăng cường tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch…; Chủ động cập nhật thông tin, dự báo, xây dựng kế hoạch theo các phương án cụ thể trong phòng chống dịch bệnh…; Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học y học…; Tăng cường quản lý, sử dụng thuốc và trang thiết bị hợp lý…; Triển khai thực hiện chiến lược dân số đến năm 2030…và 6 nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng…

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 5 năm, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đã nhấn mạnh đến 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, 6 nhiệm vụ, giải pháp về lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng.

Cũng tại Hội nghị đ/c Vũ Đức Nam đã quán triệt tới các đảng viên những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó đ/c nhấn mạnh đến 3 đột phá trong nhiệm kỳ này của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đó là đột phá về tổ chức đảng; công tác cán bộ và quản lý đảng viên; công tác phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Sau Hội nghị các đ/c đảng viên sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị quyết trong công việc cụ thể hàng ngày của mình, quán triệt và triển khai thực hiện học tập tại các đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ Bộ, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế đã đề ra trong nhiệm kỳ này.


Mai Hương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH