tổ chức điều phối ghép tạng

Để có thành tựu ghép tạng như ngày nay, Mỹ đã làm những gì?

Để có thành tựu ghép tạng như ngày nay, Mỹ đã làm những gì?

Y học 360 - 19/03/2019 16:15

SKĐS - Chia sẻ tại Hội thảo quốc tế Tổ chức điều phối Ghép tạng Quốc gia do Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia tổ chức ngày 18/3, TS. Ryan J. Ehrensberger, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và phát triển kinh doanh UNOS (Mạng lưới chia sẻ tạng quốc gia) Hoa Kỳ cho hay, Mỹ có kinh nghiệm 30 năm xây dựng hệ thống điều phối ghép tạng với khởi đầu cũng như Việt Nam.