Tỉnh ủy Bình Dương

Phục hồi kinh tế sau đại dịch nhìn từ Bình Dương và vùng Nam Bộ: Coi khó khăn của doanh nghiệp như khó khăn của chính quyền

Phục hồi kinh tế sau đại dịch nhìn từ Bình Dương và vùng Nam Bộ: Coi khó khăn của doanh nghiệp như khó khăn của chính quyền

Thời sự - 20/12/2022 20:00

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi, thích ứng với đại dịch, Bình Dương đã thực hiện tốt cơ chế đối thoại, đồng hành với doanh nghiệp, tăng cường hỗ trợ và xem khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của chính quyền.