tinh thần thể thao

Hướng tới Work – Life balance – NovaGroup ra mắt "Cộng đồng sống khỏe Nova"

Hướng tới Work – Life balance – NovaGroup ra mắt "Cộng đồng sống khỏe Nova"

Thị trường - 10/09/2022 15:56

NovaGroup cho ra mắt chương trình "Cộng đồng sống khỏe Nova – Novator Active", đây là một chương trình đặc biệt dành riêng cho các Novator nhằm khuyến khích tinh thần thể thao, duy trì thói quen tập luyện cho CBNV hướng tới môi trường làm việc "Work – Life Balance" tạo động lực gắn kết và tiếp tục cống hiến.