tình nguyện đi chống dịch

Nóng:  Hướng dẫn mới nhất mức chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch COVID-19

Nóng: Hướng dẫn mới nhất mức chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch COVID-19

Y tế - 08/08/2021 13:40

SKĐS - Người được cử đi, huy động/ người tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 sẽ có nhiều mức hưởng phụ cấp chế độ và công tác phí khác nhau theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế