Hà Nội

Tinh hoa đông dược

Hà thủ ô: Bổ huyết, cố tinh, đen tóc…

Hà thủ ô: Bổ huyết, cố tinh, đen tóc…

Thầy giỏi – thuốc hay - 27/05/2021 19:09

SKĐS - Hà thủ ô, tên khoa học: Polygonum multiflorum Thunb. Thuộc họ Rau răm Polygonaceae. Hà thủ ô có 3 công hiệu lớn: Trợ giúp sinh sản, đen tóc, sống lâu.