tinh gọn bộ máy

Y tế Bình Dương tinh gọn bộ máy, cải thiện về chất

Y tế Bình Dương tinh gọn bộ máy, cải thiện về chất

Xã hội - 20/09/2023 14:00

Trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, y tế Bình Dương đối mặt với đại dịch COVID-19. Đây là thử thách chưa có tiền lệ, lần đầu đối diện qua đó đã bộc lộ điểm yếu của y tế tỉnh để từ đó nhanh chóng tháo gỡ.