Tin cực vui cho doanh nghiệp về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

02-11-2022 12:43 | Doanh nghiệp

SKĐS - Doanh nghiệp có thể tạm nộp 80% thuế thu nhập doanh nghiệp của 4 quý, chậm nhất là 30/1 năm sau, thay vì phải nộp 75% số thuế thu nhập của 3 quý như quy định cũ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2022.

Theo đó, Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điểm b, c, g thuộc Khoản 6, Điều 8 Nghị định 126/2020 về các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế.

Đáng chú ý, Nghị định 91 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 126/2020 đề cập tổng số thuế phải nộp trong 4 quý đầu năm không thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp doanh nghiệp nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 4 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu.

Tin cực vui cho doanh nghiệp về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp - Ảnh 1.

Doanh nghiệp có thể tạm nộp 80% thuế thu nhập doanh nghiệp của 4 quý, theo quy định mới. (Ảnh minh họa).

Theo quy định cũ, doanh nghiệp phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 3 quý đầu năm không được thấp hơn 75% số thuế quyết toán năm. Quy định cũ này yêu cầu ước tính kết quả kinh doanh của năm vào thời điểm kết thúc quý 3 được cho là không khác gì "đánh đố" doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp thuận lợi trong hoạt động kinh doanh quý 4 dễ rơi vào bị tính tiền chậm nộp vì số thuế đóng 3 quý đầu năm thấp hơn 75% số thuế năm.

Việc bãi bỏ quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 3 quý đầu năm không được thấp hơn 75% số thuế quyết toán năm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Quy định tạm nộp 80% thuế thu nhập doanh nghiệp của 4 quý giúp các doanh nghiệp chủ động cân đối được dòng tiền trong 2 tháng cuối năm.

Như vậy, từ 31/10, doanh nghiệp nào chưa tạm nộp đủ 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp 3 quý đầu năm theo quy định cũ có thể áp dụng tỷ lệ tạm nộp 4 quý, thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/1/2023 và không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.

Nghị định 91/2022/NĐ-CP còn bổ sung thêm trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế đối với người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.

Cùng với đó, về trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ, Nghị định 91/2022 cũng bổ sung quy định về trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.


Ngọc Phương
Ý kiến của bạn