Hà Nội

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Ưu tiên cao nhất cho lưu thông tiêu thụ nông sản và các sản phẩm nông nghiệp

Ưu tiên cao nhất cho lưu thông tiêu thụ nông sản và các sản phẩm nông nghiệp

Doanh nghiệp - 22/09/2021 11:30

SKĐS - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngành Giao thông vận tải đã tích cực phối phợp với ngành Nông nghiệp, Công thương và chính quyền địa phương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác đảm bảo lưu thông hàng hóa.