Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc điều chỉnh giá viện phí

21-12-2012 8:43 PM | Xã hội

Theo Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế, đến nay, đã có 47/63 tỉnh thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ y tế với mức phổ biến từ 60% - 80% giá tối đa.

Theo Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế, đến nay, đã có 47/63 tỉnh thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ y tế với mức phổ biến từ 60% - 80% giá tối đa. Ngoài ra, 34/38 BV thuộc Bộ Y tế cũng đã thực hiện điều chỉnh giá với mức trung bình đối với các BV nhóm 1 khoảng 95 - 96% mức tối đa của khung giá, các BV nhóm 2 tối đa 92,5%, nhóm 3 tối đa 88,5%. Ông Nguyễn Nam Liên - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính cho biết, qua tổng hợp báo cáo nhanh của một số địa phương, việc thực hiện tăng giá dịch vụ y tế đã đạt được một số kết quả tích cực như số lượng người đi khám bệnh, điều trị không giảm nhưng công tác KCB đã có chuyển biến, thời gian chờ đợi khám bệnh đã giảm, tinh thần, thái độ phục vụ tốt hơn, chất lượng dịch vụ từng bước chuyển biến... Tuy nhiên, triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế đã yêu cầu những địa phương, BV trực thuộc Bộ Y tế chưa thực hiện điều chỉnh giá viện phí lùi, giãn tiến độ thực hiện sang đến quý I/2013 nhằm giảm bớt một phần áp lực chi phí của người dân, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát của Chính phủ...

Liên quan đến vấn đề này, để có cơ sở đánh giá sơ bộ việc thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC của Liên bộ Y tế - Tài chính ban hành mức giá tối đa của một số dịch vụ KCB, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã ký Công văn số 8026/BYT-KH-TC gửi Sở Y tế các địa phương và các BV trực thuộc Bộ yêu cầu báo cáo nhanh tình hình thực hiện Thông tư 04. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu các BV không được thu thêm tiền đối với người nhà vào thăm nuôi người bệnh; đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư, kiểm tra quy chế kê đơn, chấn chỉnh công tác điều trị, tránh lạm dụng để vừa đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, vừa cân đối quỹ BHYT.

Ngoài ra, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương trình UBND, HĐND tỉnh bảo đảm ngân sách mua và hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng theo Luật BHYT, bố trí ngân sách hỗ trợ 30% còn lại để mua thẻ BHYT cho người cận nghèo nhằm đảm bảo lộ trình BHYT toàn dân; bố trí ngân sách và huy động các nguồn xã hội hóa cho Quỹ hỗ trợ KCB cho người nghèo để hạn chế tác động của việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế đối với các đối tượng khó khăn...        

Thái Bình


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH