tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 - 12 tuổi

Còn 23 ngày: Vẫn có 5 tỉnh tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi rất thấp, chỉ dưới 25%

Còn 23 ngày: Vẫn có 5 tỉnh tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi rất thấp, chỉ dưới 25%

Y tế - 08/08/2022 19:01

SKĐS - Đến nay đã gần 4 tháng triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi, và cũng chỉ còn 23 ngày nữa phải hoàn thành tiêm cho trẻ trong độ tuổi này theo chỉ đạo, nhưng hiện cả nước vẫn có 5 tỉnh, thành tiêm mũi 2 rất thấp, chỉ dưới 25%.