Tiêm vaccine cho người trẻ em

Bao giờ Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho người dưới 18 tuổi?

Bao giờ Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho người dưới 18 tuổi?

Xã hội - 13/10/2021 18:41

SKĐS - UBND TP. Hà Nội giao Sở Y tế triển khai kịp thời kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dưới 18 tuổi và tiêm tăng cường khi có hướng dẫn và phân bổ vaccine của Bộ Y tế.