Hà Nội

tiêm vắc xin COVID

"5K + Vaccine" - Lá chắn an toàn giúp đẩy lùi dịch bệnh!

"5K + Vaccine" - Lá chắn an toàn giúp đẩy lùi dịch bệnh!

Y tế - 01/09/2021 11:30

SKĐS - Tiếp tục thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K và hoàn thành đủ 2 mũi tiêm phòng COVID-19 là lá chắn an toàn giúp đẩy lùi dịch bệnh một cách hiệu quả, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe của bản thân và cả cộng đồng.