Hà Nội

Tiêm phòng COVID-19 trong vùng có dịch “Mình phải an toàn thì bệnh nhân mới an toàn”