tiêm liều nhắc lại

[Infographic] - Tiêm liều nhắc lại (mũi 3) cho người từ 12-17 tuổi

[Infographic] - Tiêm liều nhắc lại (mũi 3) cho người từ 12-17 tuổi

COVID-19 - 27/06/2022 10:25

SKĐS - Liều nhắc lại (mũi 3) cho người từ 12-17 tuổi dành cho đối tượng đã tiêm đủ liều cơ bản (mũi 1 và 2) và dùng loại vaccine Pfizer đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho độ tuổi này.