tiêm chích ma túy

Khánh Hòa: Tăng cường phòng, chống lây nhiễm HIV qua đường máu và giúp bệnh nhân điều trị kịp thời

Khánh Hòa: Tăng cường phòng, chống lây nhiễm HIV qua đường máu và giúp bệnh nhân điều trị kịp thời

Y tế - 14/11/2022 14:58

Lây truyền HIV/AIDS qua đường máu là một trong những con đường lây nhiễm chính. Vậy nên, việc phòng, chống HIV/AIDS qua đường máu luôn được tỉnh Khánh Hòa chú trọng tư vấn, phòng ngừa.