Hà Nội

tiêm 7 mũi

Hiểu đúng về mẫu giấy xác nhận tiêm vaccine COVID-19 có 7 mũi Bộ Y tế vừa ban hành

Hiểu đúng về mẫu giấy xác nhận tiêm vaccine COVID-19 có 7 mũi Bộ Y tế vừa ban hành

Y tế - 08/01/2022 20:08

SKĐS - Trên cơ sở cập nhật những thay đổi trong việc khuyến cáo tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại trên thế giới, Bộ Y tế đã sửa đổi mẫu xác nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Giấy xác nhận này đảm bảo việc điền được các thông tin của lịch tiêm liều cơ bản, liều bổ sung và 1 mũi tiêm nhắc