Tích cực thực hiện BHYT để đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe HSSV

21-08-2019 9:10 AM | Xã hội

SKĐS - Để đạt mục tiêu 100% học sinh sinh viên (HSSV) tham gia BHYT năm học 2019-2020, nhiều địa phương đã tích cực vào cuộc, chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện chính sách BHYT HSSV nhằm đảm bảo quyền lợi về chăm sóc sức khỏe của HSSV...

Quảng Trị: UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện chính sách BHYT HSSV

Năm học 2018-2019, Quảng Trị có 124.178 HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 98,08% tổng số HSSV, tăng 4,41% so với năm học 2017-2018. Để đạt mục tiêu có 100% HSSV trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT trong năm học mới 2019-2020, UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về BHYT nói chung và chính sách BHYT HSSV nói riêng vào thời điểm bước vào năm học mới.

BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT đến phụ huynh học sinh và các trường học trên địa bàn tỉnh; phối hợp với ngành y tế, các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn trong việc đảm bảo quyền lợi cho HSSV khi tham gia BHYT.

Sở LĐ-TB&XH rà soát, cập nhật và công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện tốt công tác KCB BHYT cho HSSV; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT toàn dân, phấn đấu đạt mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT.

Sở Tài chính bố trí ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho HSSV kịp thời, đúng quy định; tham mưu cho UBND tỉnh mức hỗ trợ tham gia BHYT cho HSSV từ ngân sách địa phương theo quy định hiện hành.

Đối với hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn, cần xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho HSSV về vai trò của chính sách BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT của HSSV.

Tích cực tham gia BHYT HSSV.

Tích cực tham gia BHYT HSSV.

Hưng Yên: UBND tỉnh yêu cầu phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% BHYT HSSV

UBND tỉnh Hưng Yên vừa yêu cầu Sở GD&ĐT, Sở Y tế, BHXH tỉnh, UBND cấp huyện và các trường học trên địa bàn tăng cường thực hiện BHYT HSSV.

Theo đó, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tích cực triển khai công tác BHYT HSSV, phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% HSSV tham gia BHYT; phối hợp với cơ quan BHXH hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác BHYT HSSV tại các trường; xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai công tác BHYT HSSV; phối hợp tuyên truyền, phổ biến tới hiệu trưởng các trường, HSSV và cha mẹ HSSV về ý nghĩa của BHYT đối với công tác bảo vệ sức khoẻ HSSV.

BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp Sở GD&ĐT, các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH đến các HSSV, phụ huynh HSSV, trong đó chú trọng các nội dung về quyền lợi khi tham gia BHYT; thực hiện rà soát, phân loại danh sách HSSV chưa tham gia BHYT và chuyển danh sách thẻ BHYT của đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi hết hạn sử dụng tới các trường để triển khai thu tiếp nhằm đảm bảo thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh trong tổ chức KCB BHYT cho nhân dân trên địa bàn nói chung và đối tượng HSSV nói riêng; kịp thời giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền; chỉ đạo các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng, ý thức, trách nhiệm trong KCB...

Phú Thọ: Tích cực tuyên truyền, vận động 100% HSSV tham gia BHYT

Xác định công tác vận động HSSV tham gia BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong những năm qua, BHXH tỉnh Phú Thọ đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, kết quả là tỷ lệ HSSV có thẻ BHYT liên tục tăng trong các năm.

Nếu năm học 2016-2017, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đạt tỷ lệ 95,3% HSSV thamm gia BHYT thì đến năm 2018-2019 tiếp tục tăng với 271.087/275.771 HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 98,3%.

Để đạt được kết quả đó, BHXH tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp hướng tới nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT HSSV trên địa bàn như: Tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành văn bản chỉ đạo ngành giáo dục, lao động thương binh và xã hội, các cơ sở giáo dục đào tạo tăng cường thực hiện chính sách BHYT HSSV, đưa chỉ tiêu HSSV tham gia BHYT làm cơ sở thi đua đối với cơ sở giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh các hoạt động phối hợp truyền thông chính sách BHYT HSSV...

Năm học 2019 - 2020, BHXH tỉnh Phú Thọ tiếp tục tăng cường tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHYT học sinh trên địa bàn; chú trọng phối hợp với Sở GD&ĐT, ngành LĐ-TB&XH tăng cường công tác chỉ đạo BHXH các huyện, thành, thị, các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT.


Hoàng Nam - Minh Hà
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH