Tích cực giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh

25-03-2009 5:43 PM | Tin nóng y tế

Theo Báo cáo số 182/BYT-BC gửi Văn phòng Chính phủ về công tác y tế tháng 3/2009 của Bộ Y tế cho biết, trong tháng qua, Bộ Y tế đã tích cực theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình bệnh dịch, chỉ đạo, đôn đốc,

Theo Báo cáo số 182/BYT-BC gửi Văn phòng Chính phủ về công tác y tế tháng 3/2009 của Bộ Y tế cho biết, trong tháng qua, Bộ Y tế đã tích cực theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình bệnh dịch, chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ chuyên môn, vật tư, hoá chất cho các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch; Chỉ đạo các địa phương phòng chống dịch mùa hè; Tổ chức các đoàn đi công tác tại các tỉnh/thành phố kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Thường xuyên chỉ đạo họp giao ban trực tuyến hàng tuần với các Viện Vệ sinh dịch tễ và Viện Pasteur. Bên cạnh đó, Bộ Y tế tích cực phối hợp với Bộ NN&PTNT chỉ đạo công tác phòng chống dịch lở mồm long móng ở gia súc; đồng thời chỉ đạo các Trung tâm Kiểm dịch y tế biên giới giám sát bệnh Ebola và giám sát chặt chẽ tình hình dịch cúm A H5N1, dịch thủy đậu và các dịch bệnh khác...    

            Thái Bình


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH