Thymomodulin

Thymomodulin và Đạm men bia thủy phân giúp tăng cường miễn dịch

Thymomodulin và Đạm men bia thủy phân giúp tăng cường miễn dịch

Y học 360 - 06/03/2020 10:30

SKĐS - Kế thừa công trình "Đạm men bia thủy phân" của Viện CNTP cùng các cải tiến nghiên cứu hoạt chất tăng cường miễn dịch Thymomodulin (chất cơ thể không tự sản sinh) vào công thức, Traphaco đã cho ra đời dòng sản phẩm đề kháng tiên tiến, tối ưu, phù hợp với thể trạng của người Việt.