Hà Nội

Thuốc từ cây nhội

Thuốc từ cây nhội

Thuốc từ cây nhội

Thầy giỏi – thuốc hay - 10/12/2019 15:30

SKĐS - Cây nhội còn có tên thu phong, trọng dương mộc, cây quả cơm nguội... Tên khoa học Bischofia trifoliata (Rixb) Hook. f. hoặc Bischofia javanica Blume.