thuốc tăng cơ bắp

Sử dụng chất tăng khối lượng cơ bắp có nguy cơ mắc bệnh tim lâu dài

Sử dụng chất tăng khối lượng cơ bắp có nguy cơ mắc bệnh tim lâu dài

Thông tin dược học - 18/05/2023 15:09

SKĐS - Steroid đồng hóa là hormone tổng hợp bắt chước hormone giới tính testosterone tự nhiên, được sử dụng để tăng khối lượng cơ bắp và nâng cao thành tích thể thao. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy, các steroid đồng hóa có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim trong nhiều năm, sau khi ngừng sử dụng.