thuốc động kinh

Khám phá thuốc mới điều trị bệnh động kinh

Khám phá thuốc mới điều trị bệnh động kinh

Thuốc mới - 02/12/2022 12:59

SKĐS - Động kinh thùy thái dương là một trong những loại động kinh phổ biến nhất trên toàn thế giới. Mặc dù đã có thuốc điều trị triệu chứng nhưng nhiều bệnh nhân vẫn không đáp ứng với điều trị, vì vậy các mục tiêu phát triển thuốc mới là rất cần thiết.