thuốc cần thiết

Đề xuất cho phép xây dựng để ban hành cơ chế đặc thù dự trữ một số loại thuốc hiếm, thuốc cần thiết

Đề xuất cho phép xây dựng để ban hành cơ chế đặc thù dự trữ một số loại thuốc hiếm, thuốc cần thiết

Y tế - 09/02/2023 17:05

SKĐS - Đây là đề xuất của Bộ Y tế đưa ra tại cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà với lãnh đạo Bộ Y tế và một số địa phương, bệnh viện lớn, sáng 9/2.