Hà Nội

Thực phẩm nào giúp phòng cúm?

Thực phẩm nào giúp phòng cúm?

Thực phẩm nào giúp phòng cúm?

Phòng mạch online - 09/11/2020 10:28

SKĐS - Tôi rất hay bị cúm, nhất là thời tiết chuyển mùa, nghe nói trong thực phẩm có một số loại có thể phòng được cúm. Xin quý báo tư vấn giúp?