Hà Nội

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Tô Ngọc Hoàn Plus

Quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tố Ngọc Hoàn Plus lừa dối người tiêu dùng

Quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tố Ngọc Hoàn Plus lừa dối người tiêu dùng

Nhãn hàng sai phạm - 03/09/2020 17:16

SKĐS - Qua công tác hậu kiểm Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y tế phát hiện thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tố Ngọc Hoàn Plus quảng cáo thực phẩm lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.