thực phẩm bao gói sẵn

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn có cần giấy phép?

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn có cần giấy phép?

Tin nóng y tế - 30/08/2019 14:10

SKĐS - Cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.