Thực hư chuyện tố BVÐK Mộc Châu “thông thầu”

16-11-2018 6:59 AM | Xã hội

SKĐS - Sự việc gói thầu mua sắm vật tư dùng cho thiết bị, dụng cụ y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế năm 2018 do BVĐK Mộc Châu (Sơn La) làm chủ đầu tư được một đơn vị tham gia dự thầu cho rằng chủ đầu tư có dấu hiệu không minh bạch trong thực hiện gói thầu nêu trên.

Tuy nhiên, theo trình bày của Giám đốc BVĐK Mộc Châu, sự việc không hoàn toàn giống như cáo buộc. Việc triển khai đấu thầu dự án đều được thực hiện công khai minh bạch theo đúng quy định của Luật Đấu thầu.

Đúng quy định

Việc đơn vị tham gia dự thầu cho rằng đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Công nghệ Đức Trí (Công ty Đức Trí) có nhiều biểu hiện non kém về kinh nghiệm đã dẫn đến hồ sơ mời thầu (HSMT) trong gói thầu trên của BVĐK Mộc Châu có nhiều dấu hiệu được chủ đầu tư và tư vấn “thông thầu”, chỉ định thầu một cách hợp lệ, gây bức xúc cho các đơn vị muốn nộp hồ sơ tham gia gói thầu này, BVĐK Mộc Châu đã có văn bản giải trình báo cáo Sở Y tế Sơn La. Theo đó, việc chỉ định Công ty Đức Trí tư vấn xây dựng HSMT, đánh giá Hồ sơ đề xuất gói thầu đều căn cứ trên cơ sở hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của Công ty Đức Trí cung cấp về tư vấn đấu thầu theo quy định của pháp luật, gồm: Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0107085736 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 6/11/2015; nhân lực tư vấn đấu thầu có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; có 15 hợp đồng tương tự đã hoàn thành.

Thực hư chuyện tố BVÐK Mộc Châu “thông thầu”BVĐK Mộc Châu (Sơn La).

Đối với việc bán HSMT với giá 2 triệu đồng là hoàn toàn phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu (Quy định tại Khoản 1 - Điều 9-NĐ số 63/2014). Việc xây dựng danh mục hóa chất xét nghiệm lại ghi rõ về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa: Sau khi đối chiếu với quy định tại Khoản 7 về lập HSMT - Điều 12 (NĐ số 63/2014/NĐ-CP). Ngày 31/10/2018, nhận thấy cần phải đảm bảo tính khách quan trong lựa chọn nhà thầu, đơn vị đã ban hành Công văn số: 64/BVMC-Dược về việc đính chính phụ lục (phạm vi cung cấp) trong HSMT để kịp thời khắc phục sai sót và gia hạn thời gian đóng, mở thầu gửi các nhà thầu đã mua hồ sơ, đồng thời đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định.

Công khai, minh bạch

Nói về việc này, ông Vi Hồng Kỳ - Giám đốc BVĐK Mộc Châu cho biết, các quy trình chuẩn bị cũng như tổ chức thực hiện đấu thầu đều được thực hiện theo đúng quy định, quy trình. Cụ thể: Ngày 02/8/2018: Đơn vị xây dựng kế hoạch, danh mục mua sắm vật tư dùng cho thiết bị, dụng cụ y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế, hợp đồng với đơn vị BTCVALUE thẩm định giá; Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 618495/CT-BTCVALUE ngày 09/8/2018 của Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE về việc thẩm định giá vật tư dùng cho thiết bị, dụng cụ y tế, hóa chất và sinh phẩm y tế năm 2018;

Ngày 14/8/2018, đơn vị ban hành Quyết định số 273/QĐ-BVMC về phê duyệt Danh mục, số lượng và giá gói thầu mua vật tư dùng cho thiết bị, dụng cụ y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế năm 2018 gồm: 311 mặt hàng, giá gói thầu: 10.456.950.000 đồng;

Ngày 15/8/2018, đơn vị lập Tờ trình số 47/TTr-BVMC trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm vật tư dùng cho thiết bị, dụng cụ y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế năm 2018, đồng thời trình Sở Y tế, Sở Tài chính thẩm định;

Ngày 22/8/2018: Sở Y tế ban hành Công văn số 1434/SYT-NVD về việc đề nghị Sở Tài chính trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm vật tư dùng cho thiết bị, dụng cụ y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế năm 2018 của BVĐK huyện Mộc Châu;

Ngày 01/10/2018: Đơn vị nhận được Quyết định phê duyệt của UBND số: 2396/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm vật tư dùng cho thiết bị, dụng cụ y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế năm 2018 của BVĐK huyện Mộc Châu;

Ngày 09/10/2018, đơn vị đã tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng tư vấn lập HSMT, phân tích và đánh giá HSDT gói thầu: Mua sắm vật tư dùng cho thiết bị, dụng cụ y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế năm 2018 của BVĐK huyện Mộc Châu với Công ty Đức Trí;

Ngày 09/10/2018, đơn vị đã ban hành Quyết định chỉ định đơn vị tư vấn lập HSMT, phân tích và đánh giá HSDT gói thầu: Mua sắm vật tư dùng cho thiết bị, dụng cụ y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế năm 2018 của BVĐK huyện Mộc Châu đối với Công ty Đức Trí và tiến hành ký Hợp đồng tư vấn số 142-2018/HĐTV đối với Công ty Đức Trí;

Ngày 10/10/2018, đơn vị đã ban hành Quyết định số 328/QĐ-BVMC về việc thành lập tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư dùng cho thiết bị, dụng cụ y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế năm 2018;

Trên cơ sở dự thảo HSMT và các tài liệu liên quan được đơn vị tư vấn cung cấp, tổ thẩm định đã tiến hành thẩm định HSMT từ ngày 10 - 12/10/2018 (Báo cáo thẩm định số: 01/BC-TTĐ ngày 12/10/2018 của tổ thẩm định);

Ngày 15/10/2018, đơn vị đã ban hành Quyết định số 344/QĐ-BVMC về việc  phê duyệt HSMT gói thầu: Mua sắm vật tư dùng cho thiết bị, dụng cụ y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế năm 2018;

Về tổ chức lựa chọn nhà thầu: Ngày 10/10/2018, đơn vị đã đăng tải Thông báo mời thầu số: 20181021484-00 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước 03 ngày khi phát hành HSMT; phát hành HSMT từ 08h00 phút ngày 16/10/2018 đến 14h00 phút ngày 06/11/2018; Giá bán HSMT là: 2.000.000đồng/bộ (Quy định tại Khoản 1 - Điều 9-NĐ số 63/2014).

Ngày 31/10/2018: Để đảm bảo khách quan trong tổ chức lựa chọn nhà thầu (quy định tại Khoản 7 về lập hồ sơ mời thầu - Điều 12-NĐ số 63/2014/NĐ-CP), đơn vị đã ban hành Công văn số: 64/BVMC-Dược về việc điều chỉnh HSMT (Phụ lục: Bảng phạm vi cung cấp) và gia hạn thời gian đóng, mở thầu từ 14h00 phút ngày 06/11/2018 sang 14h00 phút ngày 13/11/2018, đồng thời đã đăng tải Thông báo trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ông Vi Hồng Kỳ khẳng định, việc thực hiện dự án đều công khai và minh bạch theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, hoàn toàn không có khuất tất gì trong việc triển khai đấu thầu dự án nói trên.


Lâm Viên - Lam Hồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH