Thực hiện xét nghiệm HIV đúng quy định

04-05-2020 12:49 PM | Tin nóng y tế

SKĐS - Cục phòng chống HIV/AIDS vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan về việc thực hiện xét nghiệm HIV đúng quy định.

Để duy trì đảm bảo chất lượng xét nghiệm HIV cung cấp kết quả chính xác cho bệnh nhân/khách hàng tránh xảy ra sai sót trong quá trình xét nghiệm tại các tuyến, cục phòng chống HIV/AIDS đề nghị các đồng chí lãnh đạo chỉ đạo đơn vị thuộc/trực thuộc địa bàn quản lý có triển khai cung cấp dịch vụ xét nghiệm HIV phục vụ mục đích sàng lọc, giám sát, chẩn đoán như sau:

Thực hiện xét nghiệm HIV theo các quy định hướng dẫn huyên môn tại Quyết định 2674/QĐ-BYT ngày 27/4/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn quốc gia về xét nghiệm HIV và các hướng dẫn chuyên môn khác có liên quan nhằm đảm bảo chất lượng xét nghiệm tránh sai sót xảy ra trong các giai đoạn xét nghiệm; tuân thủ sơ đồ chiến lược xét nghiệm HIV; sử dụng phương cách xét nghiệm đã được nghiên cứu đánh giá. Sinh phẩm sử dụng trong xét nghiệm phải được Bộ Y tế cho phép sử dụng, còn hạn sử dụng và được bảo quản theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, phải đảm bảo tính toàn vẹn và chất lượng sinh phẩm sử dụng; quản lý thông tin phòng xét nghiệm, sử dụng đúng các biểu mẫu áp dụng cho cơ sở xét nghiệm.

Thực hiện tư vấn xét nghiệm HIV theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BYT ngày 27/2//2015 của Bộ Y tế hướng dẫn tư vấn phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế, Quyết định số 2673/QĐ-BYT ngày 27/4/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng. Thực hiện thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2020/TT-BYT ngày 20/1/2020 của Bộ Y tế quy định trình tự, trách nhiệm thông báo kết quả xét nhiệm HIV dương tính.

Tăng cường việc giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho các phòng xét nghiệm HIV thuộc địa bàn quản lý, đặc biệt là các  phòng xét nghiệm tại tuyến quận/huyện đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính.

Tăng cường việc kết nối chuyển gửi các trường hợp có kết quả xét nghiệm HIV âm tính nhưng có hành vi nguy cơ cao đến các dịch vụ dự phòng can thiệp giảm tác hại, các trường hợp có kết quả xét nghiệm khẳng định HIV dương tính đến các dịch vụ chăm sóc và điều trị.

Khi có vấn đề vướng mắc, phát sinh liên quan đến chất lượng xét nghiệm đề nghị thông báo Cục phòng chống HIV/AIDS để phối hợp giải quyết.

 


T.Hương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH