Hà Nội

Thực hiện liên thông các thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất...

06-08-2019 3:54 PM | Thời sự

SKĐS - Chủ tịch UBND thành phố đã ký ban hành Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 về việc phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, gồm: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú; hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố đã ký ban hành Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 về việc phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, gồm: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú; hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố. Quy định mới rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trên từ 1 đến 18 ngày.

Về một số trường hợp cụ thể, thành phố quy định việc giải quyết đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (thay đổi chủ hộ trong trường hợp người chết là chủ hộ) phải được giải quyết không quá 5 ngày; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (thay đổi chủ hộ trong trường hợp người chết là chủ hộ) và thủ tục hưởng trợ cấp tuất, mai táng phí giải quyết tối đa trong 13 ngày.

Rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trên từ 1 đến 18 ngày. Ảnh minh họa.

Về thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (thay đổi chủ hộ trong trường hợp người chết là chủ hộ), hưởng mai táng phí đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg thì giải quyết trong 28 ngày. Việc đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (thay đổi chủ hộ trong trường hợp người chết là chủ hộ), hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh giải quyết tối đa trong 22 ngày...

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền phối hợp chặt chẽ theo lĩnh vực theo dõi, giải quyết đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật. Trường hợp hồ sơ quá hạn phải có văn bản xin lỗi công dân, nêu rõ lý do quá hạn và thời hạn trả kết quả, gửi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp xã, phường, thị trấn.


Lê Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH